Predisperse Akseleratörler

Tüm hızlandırıcı grubu dünyada kabul görmüş kalitedeki toz hızlandırıcılar ve kopolimer kullanılarak granül haline getirilmektedir.

 

 

Product Description Active Content Binder
CBS N-cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfenamide 80 EPDM/NBR/EVA
TMTM Tetramethylthiuram monosulfide 80 EPDM/NBR/EVA
TMTD Tetramethylthiuram disulfide 80 EPDM/NBR/EVA
MBTS Dibenzothiazyl disulfide 75 EPDM/NBR/EVA
ZDBC Zinc dibutyldithiocarbamate 80 EPDM/NBR/EVA
ZDEC Zinc diethyldithiocarbamate 80 EPDM/NBR/EVA
ETU Ethylene thiourea 80 EPDM/NBR/EVA
DPG N,N’-diphenyl guanidine 80 EPDM/NBR/EVA
ZDMC Hexamethylenetetramine 80 EPDM/NBR/EVA
DPTT Dipentamethylene thiuram tetrasulfide 75 EPDM/NBR/EVA
DTDM Dithiodimorpholine 80 EPDM/NBR/EVA
MBT 2-mercaptobenzothiazole 80 EPDM/NBR/EVA
S Sulphur 80 EPDM/NBR/EVA
TBzTD Tetrabenzylthiuramdisulfide 80 EPDM/NBR/EVA
HMT Hexamethylenetetramine 80 EPDM/NBR/EVA
PVI N-(Cyclohexylthio)- phthalimide 75-80 EPDM/NBR/EVA
Menü

.we play digital